• 893945a91296ecc8b587_842c2d5935
  • 75ea24da77e589bbd0f4_3f37e9a6d3
  • 41948cdad6e528bb71f4_5428f3a021
  • 3b9822f978c68698dfd7_14720abf47
  • c413a86df852060c5f43_e89a66a212
  • ee65a412fe2d0073593c_2a73ac7214
  • db37356a6855960bcf44_100f57de37
Tin nổi bật
Tin nổi bật
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA NGÀY PHÁP LUẬT 9/11Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.I. Cơ sở pháp lý của Ngày Pháp luật:            Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2